Obchodní podmínky

Provozovatel a dodavatel: Václav Vitouš, Vstupní 1190/3, Plzeň, IČ: 01093550.

Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v obchodě http://smartpenlive.eu Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právnické osoby a na fyzické osoby podnikající v rámci obchodního zákoníku.

Dodací podmínky a způsob platby

Informace a podmínky dodání najdete na stránce „Doprava a možnosti platby“.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Odstoupení od smlouvy po expedici uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace se řídí § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku. Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli skutečné náklady spojené s vrácením zboží.

Kupní smlouvu jednostranně ukončíte zasláním dopisu s textem výpovědi na adresu provozovatele případně na kontaktní email. Zboží v rámci odstoupení od smlouvy odešlete na adresu provozovatele nejlépe v původním obalu, nepoškozené, včetně všeho příslušenství a s dokladem o koupi (nezasílejte ho na dobírku a doporučujeme ho pojistit). Peníze za vrácené zboží zašleme do 30 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace

Reklamace se řídí zákonem o ochraně spotřebitele. Záruční odpovědnost se uplatňuje na adrese provozovatele, na internetových stránkách prodávajícího nebo písemně na jeho e-mailové adrese. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovatele, a to kompletní, včetně veškerého příslušenství a s kopií dodacího listu. [reklamační protokol.pdf]

Ostatní ustanovení

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Podstránky